Департамент науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської 

ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Управління кримінальної міліції у справах дітей
Study Planner - Путівник по освітньому простору Харкова
Система тестування знань

Звіт директора ХВ(З)Ш №3

Звіт

директора Харківської

вечірньої (змінної) школи №3

про роботу у 2017/2018 н.р.

 

 

Набока Л.В.,

доповідь на загальних зборах

12 червня 2018 року

 

 

Шановні батьки, учні, гості, колеги!

Закінчується  2017/2018 н.р. Сьогодні наше зібрання присвячене підсумкам роботи у минулому навчальному році, проаналізуємо, що вдалося, а над чим треба продовжити працювати. Сьгодні я, як директор школи, звітую перед вами про роботу школи у 207/2018 н.р.

На початок 2017/2018 н.р. у школі було відкрито 19 класів:

- в основному приміщенні - 12 класів

- при ДВК №12 - 3 класи

- при ХВК №18 - 3 класи

- при Харківській установі виконання покарань № 27 - 1 клас.

Станом на 05.09.2017 в школі навчалось 537 учнів. Протягом року прибував до школи 81 учень  з інших навчальних закладів і вибуло 125 учнів  в основному з поважних причин, хоча відраховувались і дорослі учні через невідвідування занять. На екстернат за повну загальну середню освіту переведено 21 учня  із 10, 11-х класів школи.

Закінчили школу 127 випускників 12-х класів,  31 екстерн  з атестатом про повну загальну середню освіту, екстерном зі свідоцтвом про базову загальну середню освіту випущено 20 учнів, з них: при ХВК № 18 – 7 чол., при ДВК № 12 – 9 чолі, в основному приміщенні школи – 4 учні. Не з’явилися на ДПА 4 учні 12-х класів, вони випускаються з табелем.

Усім добре відомо, що запорукою доброї успішності учнів є систематичне відвідування учнями школи. Цьому питанню я намагаюсь приділяти значну увагу. Це щонедільне звітування класних керівників про стан відвідування учнів школи, особисті прийоми батьків учнів, телефонні розмови. Я намагаюсь проводити спільну роботу з адміністраціями професійних ліцеїв щодо відвідування наших учнів. Така спільна робота давала плідні результати. Нас радувало регулярне відвідування десятикласників (класні керівники Казначеєва Н.С., Молодих О.І., Каліта Е.Є.). Класні керівники працювали спільно з майстрами виробничого навчання професійних ліцеїв, з батьками; своєчасно виявляли пропуски занять, проводили батьківські збори, знайомили батьків з режимом роботи школи, статутом. Така плідна праця дала певні результати. У жовтні 2017 р. адміністрація вивчала зазначене питання, видала наказ по школі. Недостатньо уваги приділяли питанню відвідування занять класні керівники 11-х класів, тому і результати гірші. Учні 12-х класів через зайнятість на роботі нерегулярно відвідували заняття, саме тому значна частина повнолітніх учнів не змогла закінчити школу.

Мною, як директором, проводилась значна робота з учнями девіантної поведінки. Ми разом з класними керівниками надсилали листи у служби у справах дітей Основ’янського (Свірса А., 12-Б клас),  Харківського (Дедусенко Д., 12-Б клас), Московського (Лимар В., 10-В клас), Слобідського (Лутай А., 10-В клас)  та  Київського (Тишенко А., 10-Б клас) районів.

З метою зміцнення шкільної мережі у школі проводились наступні заходи: адміністрацією школи постійно аналізуються зміни шкільної мережі, дотримується нормативність відрахування та зарахування учнів, не допускається відрахування неповнолітніх учнів зі школи, класними керівниками вживаються заходи щодо збереження контингенту учнів (ведеться систематичний контроль за відвідуванням занять; проводиться індивідуальна робота з учнями та батьками тощо).

Одним із найважливіших питань я вважаю,  є питання щодо діяльності педагогічного колективу по підвищенню якості навчально-виховного процесу. Цьому сприяє цілеспрямована методична робота, яка  спланована на підставі шкільного наказу від 08.09.2017 №77 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами школи та її структуру в 2017/2018 навчальному році».План роботи школи погоджений на засіданні педагогічної ради школи (протокол від 31.08.2017 №10) та затверджений на спільному засіданні ради та адміністрації школи (протокол від 31.08.2017 №1).Методична робота, організація роботи з кадрами спланована у ІІІ розділі плану роботи школи. Організація внутрішкільного контролю за навчально-виховним процесом спланована у ІV розділі плану. Методична робота в школі проводиться в індивідуальній і колективній формах.

На початку року була створена методична рада школи на чолі з  заступником директора з навчально-виховної роботи Чиненовою А.О. До її складу ввійшли голови шкільних методичних об’єднань  Ященко Є.О., Запорожець О.Б., вчителі-методисти Молодих О.І., Ткаченко Н.С., заступник директора з навчально-виховної роботи Скурятін В.І. Упродовж року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання: шляхи реалізації науково-методичної теми «Модернізація навчально-виховного процесу з метою забезпечення якості знань, умінь і навичок учнів»; організація науково-дослідницької роботи  учнів у 2017/2018 навчальному році; моніторинг інформаційної культури та рівня ІКТ учителів; аналіз результативності навчально-виховного процесу; підготовка та проведення педагогічних рад школи на тему: «Формування в учнів потреби і навичок самоосвітньої роботи, здатності до навчання упродовж всього життя на основі нових технологій навчання  в умовах нової української школи», «Про зв’язок з батьками, громадськістю, професійними ліцеями з питання відвідування занять учнями школи». З метою цілеспрямованої підготовки до педрад і семінарів було  розроблено перелік питань навчально-довідкової літератури, освітніх сайтів в Інтернеті. Вчителі самостійно опрацювали педагогічну літературу з проблеми, провели відкриті уроки, аналізували власний досвід. Матеріали педради оформлені протоколами, опрацьовані матеріали учасників семінару-практикуму оформлені у вигляді рефератів, доповідей, планів-конспектів уроків. Методичний кабінет поповнився новими матеріалами: тематичними розробками вчителів, доповідями на засіданнях методичних об’єднань тощо.

В організації науково–методичної роботи з педагогічними кадрами школи результативно використовуються можливості шкільного методичного кабінету, де сконцентровані нормативні документи про освіту, аналітичні діаграми, програми з навчальних дисциплін, матеріали з досвіду роботи учителів, матеріали діяльності шкільних методичних об’єднань, портфоліо учителів, науково–методична та психолого–педагогічна література.

Адміністрація школи приділяла належну увагу питанню проведення атестації педагогічних працівників. Упродовж 2017/2018 навчального року атестувалися вчителі Ященко Є.О. (російська мова та література), Глуходєдова Ю.М. (географія, історія), Зоріна Ю.С. (хімія, біологія). Учителі брали активну участь в роботі методичних об’єднань учителів суспільно-гуманітарних і природничо-математичних дисциплін, готували виступи на семінари, засідання педагогічної і методичної рад. Глуходєдова Юлія  Миколаївна створила власний сайт учителя. Працює над розробкою дистанційного курсу з історії України для учнів старшої школи. У 2017 році брала участь у Всеукраїнському інтернет-конкурсі «Учитель року» за версією науково-популярного природничого журналу «КОЛОСОК». Працює зі здібними учнями, у 2018 році організувала участь команди учнів школи у позапрограмній всеукраїнській предметній олімпіаді з історії України «Олімпус». Зоріна Юлія Сергіївна у 2017 році брала участь у Всеукраїнському інтернет-конкурсі «Учитель року» за версією науково-популярного природничого журналу «КОЛОСОК» і стала лауреатом у номінаціях «Учитель-ерудит» і «Учитель-популяризатор». Працює зі здібними учнями, допомагає їм професійно самовизначитися, проводить цікаву позакласну роботу з хімії, біології, пропагує екологічні знання. У 2016 і 2017 роках команда учнів 10-11 класів брала участь у відкритій обласній природничій олімпіаді Харківського гідрометеорологічного технікуму Одеського державного екологічного університету і показала високі результати. У 2018 році команда учнів школи взяла участь у позапрограмній всеукраїнській предметній олімпіаді з біології «Олімпус».

Упродовж навчального року вчителі школи проводили різноманітні позаурочні заходи, загальношкільні предметні місячники, декади, тижні. На належному науково-методичному рівні проведено тижні української та російської мови та літератури (учителі Ковшик Л.М., Филипенко Л.М., Олійник С.П., Туровська Л.О., Ященко Є.О.), математики (учителі Ткаченко Н.С., Синельник О.Г., Каліта Е.Є.), фізики (учитель Запорожець О.Б.), екології (учителі Молодих О.І., Зоріна Ю.С.). Учителі постійно підтримуються зв’язки з кафедрами української мови, української літератури, українознавства Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна, Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди. Така співпраця змушує вчителя постійно поповнювати свої знання, тримати належний рівень компетентності з найважливіших питань навчання й освіти загалом.

Заступник директора з навчально-виховної роботи у червні 2017 року  закінчила навчання у Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця і отримала диплом за спеціальністю «Управління навчальним закладом».

Я, як директор, переконана, що важливою ділянкою  є організація  роботи з обдарованою молоддю.  У школі  робота була спрямована на створення сприятливих умов для пошуку, підтримки й розвитку обдарованих учнів і їхню самореалізацію.  Організована  система роботи з  учителями, учнями та їх батьками. З вересня 2017 року в школі проводяться заходи організаційного, методичного та контрольно-аналітичного характеру: розроблено та затверджено план роботи науково-методичної ради (розділ 3.4. річного плану роботи школи), на засіданнях шкільних методичних об’єднань учителі ознайомлені з нормативними документами щодо здійснення роботи шкільного НТ МАН «Знання», розроблено та затверджено план роботи НТ МАН «Знання» на 2017/2018 навчальний рік, проведена установча нарада з учителями школи з проблем розвитку творчих здібностей учнів шляхом упровадження нестандартних підходів у процес пізнавальної діяльності, системи моніторингу креативності учнів; розроблений та затверджений графік тренувальних занять з обдарованими учнями школи. 

У 2017/2018 н.р. у шкільних олімпіадах взяли участь 18 учнів, з них визначено переможцями 4 учні, які взяли участь у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови та літератури, біології, географії, історії. Команда школи (4 учні) під керівництвом учителя хімії Зоріної Ю.С. взяла участь у відкритій обласній природничій олімпіаді Харківського гідрометеорологічного технікуму Одеського державного екологічного університету, присвяченій Міжнародному Дню Землі, і отримала Грамоту за вагомий внесок у справу молоді, популярізацію наукової діяльності, активну участь у природничій олімпіаді. Однак слід зазначити, що до школи приходять учні, які навчаються переважно на середньому та достатньому рівнях, тому сподіватися на високі перемоги в предметних олімпіадах не доводиться.

У травні 2018 року до Управління освіти адміністрації Основ’янського району надані документи на нагородження учениці 11-Б  класу Живанкової Аліси  стипендією Харківської міської ради «Кращий учень навчального закладу» і учня 10-В класу Самойлова Владислава стипендією народного депутата України Денисенка А.П.

Адміністрація школи  важливого значення надавала розв’язанню проблеми підвищення рівня інформаційної культури педагогічних працівників. Учителі-предметники своєчасно відвідували курси підвищення кваліфікації, навчаючі семінари при вишах тощо.

З метою підвищення рівня інформаційної культури педагогічних працівників були проведені Інтернет – конференції, круглі столи з учителями та учнями школи, навчально-методичні семінари з питань запровадження новітніх інформаційних та комунікаційних технологій у навчально-виховний процес, участь у безкоштовному майстер-класі «Використання систем презентацій Power Point та Google-презентацій для створення матеріалів уроку» при КА «ШАГ».

З метою удосконалення системи підвищення професійної майстерності вчителів, переходу її на повний якісний рівень адміністрація школи буде продовжувати цілеспрямовано використовувати сучасні методи управління науково-методичною роботою (прогнозування, проектування, моделювання); систематично працювати над підвищенням рівня методичної роботи в школі. Учителі школи у 2018-2019 н.р. будуть працювати над підвищенням рівня самоосвіти, написанням наукових статей та методичних рекомендацій з актуальних питань удосконалення навчально-виховного процесу, над поповненням  кабінетів методичними матеріалами, удосконаленням рівня підготовки узагальнених матеріалів з досвіду роботи, працювати над упровадженням інноваційних методик з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу.

У школі працюють класи при пенітенціарних установах: ДУ «ДВК №12», ДУ «ХВК №18», ДУ «Харківській установі виконання покарань № 27».

На початку навчального року у класах при пенітенціарних установах навчалися: ДУ «ДВК №12» - 77 учнів, ДУ «ХВК №18» - 78 учнів, ДУ «ХУВП №27», слідчий ізолятор – 13 учнів. Протягом року вибули із класів 54 учні з поважних причин, а саме: умовно-дострокове звільнення, відбуття строку покарання, переведення у відділення для дорослих тощо. У класах працюють досвідчені педагоги, які уміло і доступно передають свої знання і вміння своїм вихованцям, щоб у подальшому при виході у велике життя звільнені змогли легко адаптуватися, пристосуватися до нових умов.  Адміністрація школи тісно співпрацює з адміністраціями пенітенціарних установ, де створені всі умови для навчально-виховного процесу. Проводиться значна правова робота, виховні заходи, свята. Кращі з них висвітлюються на офіційних сайтах установ і школи. Станом на 01.06.2018 педагоги школи і соціальні працівники установ майже завершили набір учнів до 10-х класів з метою формування мережі школи. Проблемою є те, що не завжди своєчасно школа одержує підтвердження  про освітній рівень засуджених, які виявили бажання здобувати повну загальну середню освіту в школі. Також не вистачає нових підручників з історії України, 10 клас, геометрії, 10 клас, англійської мови і фізики, 10 клас.

Педагогічний колектив школи здійснює виховну діяльність згідно з планами, які передбачають упровадження сучасного змісту виховання, - це формування загальнокультурних і національних цінностей та соціально значущих якостей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, природи, мистецтва, праці, самої себе. Вирішення завдань виховної роботи протягом навчального року здійснювалось за напрямками: ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави (громадянське, патріотичне, правове виховання), ціннісне ставлення до себе, свого психічного, соціального і фізичного «Я» (виховання життєвих компетенцій, моральне виховання, формування здорового способу життя, превентивне виховання), ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей (родинно-сімейне виховання), ціннісне ставлення до природи (екологічне виховання),  ціннісне ставлення до культури і мистецтва (художньо-естетичне виховання), ціннісне ставлення до праці (трудове, профорієнтаційне виховання).

Упродовж навчального року проводились змістовні заходи, присвячені національно-патріотичному вихованню молоді, обновлені куточки національної символіки в навчальних кабінетах і актовій залі школи.

Своїм досягненням, досягненням адміністрації школи і класних керівників вважаю зменшення кількості учнів, які стоять на обліку в кримінальній міліції.

Плани виховної роботи класних керівників фактично повністю реалізовані, що дало змогу виконати конкретні завдання, які ставилися перед кожним класом на початку навчального року.

У 2018/2019 н.р. школа буде працювати у новому приміщенні за адресою:  Кузнечний в’їзд, 2. На сьогоднішній день там проводяться ремонтні роботи за кошти місцевого бюджету. Педагоги школи разом зі своїми  вихованцями облаштовують нові кабінети, переносять і перевозять шкільні меблі, обладнання. Хочеться завірити усіх, що педагогічний і учнівський колектив школи впорається з поставленими завданнями, і новий навчальний рік почнеться у нових облаштованих і відремонтованих шкільних приміщеннях.

Великі завдання стоять перед школою з питання формування шкільної мережі (набір учнів 10-х класів), адже у 2018/2019 н.р. професійний ліцей харчових технологій і торгівлі переходить на повну загальну середню освіту, тому у нас не будуть навчатися учні із цього ліцею. Отже, ми повинні забезпечити набір в 10 клас лише з професійного ліцею залізничного транспорту і денних шкіл міста.

Спільними зусиллями усіх педагогів, адміністрації, учнів ми зможемо виконати усі поставлені перед нами завдання.